pravidelná údržba

Pravidelnou údržbou hodinek je myšleno jednou za určitý čas vyčištění strojku a namazání styčných ploch novými oleji. Pravidelné čištění se více týká automatických a mechanických strojků jak strojků bateriových - quartzových. Quartzové strojky mají podstatně menší soukolí s podstatně menšími tlaky a tudíž zde celková pravidelná údržba není až tolik nutná.
 Mechanické a automatické hodinkové strojky musí být v určitých intervalech čištěny. Tyto intervaly jsou přímo závislé na tom, v jakém prostředí se hodinky nejčastěji nachází (teplotní rozdíly, prašné místnosti atd.). Pokud jsou hodinky více jak 50m vodotěsné, tyto vnější vlivy mají na znečištění strojku podstatně menší vliv. Avšak stárnutí a vysychání oleje z ložisek a styčných třecích ploch se nedá vyhnout. I když se dnes vyrábí opravdu kvalitní oleje a mnohé prestižní značky si své stroje mažou ještě dokonalejšími oleji než je standard, jsou to právě oleje, které určují délku chodu hodinek, jejich přesnost a komfort.
 Obecně platí, že mechanické automatické strojky by se při denním nošení měly čistit 1x za 5 - 7 let. První známky znečištění a tudíž zvýšení odporu třecích ploch se projeví na nestabilitě přesnosti chodu, respektive zpožďování se hodinek. U automatických strojků se navíc může zkracovat rezerva chodu. Jak je výše uvedeno, zvýšením tření v soukolí a v kroku a k tomu nedostatečný nátah zapříčiní v první fázi zpoďování stroje, v druhé fázi úplné zastavení. Nejnáchylnější na znečištění je ústrojí tikotu hodinek - ústrojí kroku. Zde dochází ke stálému tření v defakto nejjemnějším ústrojí hodinek - krokové kolo, kotva a setrvačka. Strojek se musí kopletně rozebrat, vyčistit, odmastit a třecí plochy namazat.
Vyčištění hodinek není až tak jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Hodinky jsou složeny z opravdu velmi malých až miniaturních součástek a hodinář tyto součástky musí nejen vyčistit, ale i prohlédnout a zkontrolovat jejich stav. Dle typu strojku, uložení atd, se mohou některé díly během této celkové opravy měnit za nové (díly, které nejsou uloženy v kamenech se opotřebovávají a po čase je třeba je vyměnit). Též rozdělání a následné sestavení strojku je náročná záležitost, mazání musí být prováděno v přesně daných poměrech, jelikož přemazáním stroje se docílí vylití oleje z třecí plochy a tím k opětovnému čištění. Mazání musí být minimální, vždy v přesné dávce k dané třecí ploše. K tom jsou např. u ložisek tzv. olejové misky, které svým tvarem udržují správné množství oleje stále v ložisku.
 Nejsou-li hodinky vystavené extrémnímu prostředí a je-li s nimi zacházeno slušně, může být interval čištění delší a to až 8 let, někdy až 10 let. Nosí-li se hodinky jenom příležitostně, neublíží se jim, ale i tak se nevyhneme celkové opravě stroje. I když se nenosí hodinky denně, po 10 letech je dobré nechat strojek vyčistit a namazat. I když totiž olej v ložiskách není aktivní, tak stárne a jeho vlastnosti se mění. Je tedy zřejmé, že i když se hodinky nosí jenom občas, nevyhneme se intervalu čištění a namazání novými oleji. Mazání je velmi důležité - sníží tření styčných ploch až o polovinu a zároveň snižuje opotřebení součástek (v kamenovém uložení je opotřebení starým olejem minimální, toto se týká spíše uložení ocel/mosaz). Co se ale docílí nepravidelným nošením hodinek je prodloužení intervalu potřebného vyčištění stroje, jeho překontrolování a namazání, aby mohl zase dalších mnoho let spolehlivě a přesně měřit čas.
 U vodotěsných hodinek je moudré při výměně baterie měnit kompletně všechny těsnění, ale samozřejmě hraje roli amortizace a opotřebení těsnění. Mění se těsnění skla a sklíčka ve víčku, to nejprve, protože tyto těsnění jsou z materiálu, který je poměrně tvrdý již sám o sobě a vznikají v něm mikrotrhlinky, kterými může prostupovat do hodinek vlhkost. Pozná se to nejlépe podle toho, že hodinky jdou, ale na ručkách a i na číselníku jsou mapky. Tyto mapky jsou stopy po vodě. Těsnění mezi pouzdrem a sklem je nejnáchylnější na poškození vnějšími vlivy a mnohdy jsou vidět mikrotrhlinky i přímo pohledem na těsnění v hodinkách mikroskopem. Další těsnění jsou těsnění pod víčkem, dlaší těsnění je v korunce a obvykle dvě těsnění jsou v každém tlačítku, jsou-li hodinky opatřené chronografem. Počítáme-li, že těsnění skel stojí jedno 250,- kč, těsnění do víčka také 250,- kč, jedno těsnění do tlačítka stojí 180,- kč a tlačítko do korunky cca. 200,- kč, vyjde nám, že přetěsnění hodinek komlpetní bez práce, tedy nákladově materiálem, stojí cca. 1.800,- kč. Obvykle se zkouší i pevnost krčku korunky, protože pokud není krček korunky zavařený k pouzdru (Breitling), tak lisovaný krček se může časem např. případnými nárazy na korunku uvolňovat a škvírkou, která vzniká mezi krčkem korunky a pouzdrem může do hodinek jít vlhkost. Krček se může i časem uvolňovat tím, že konstrukčně, je-li tenký, tak spoj, který je mezi pouzdrem a krčkem, je extrémními případnými vlivy teplot zvětšený a tím se krček nepatrně uvolní. Pokud je krček dostatečně silný, většinou není nutné krček při přetěsňování měnit.
Opotřebení těsnení je hodně závislé na tom, jak moc zákazník nechává hodinky odolávat vnějším vlivům, takže například majitel hodinek, který bude jezdit s hodinkami do míst, kde je jednou extrémní teplo, potom extrémní zima, tak tomu je potřeba opravdu přetěsňovat hodinky nejlépe každé dva/tři roky. Ale zákazníkovi, který nevystavuje hodinky takovýmto extrémům a ani se s hodinkami, i přes to, že jsou vodotěsné, moc nekoupe, tak vydrží těsnění i pět i více let.
 Částečná repasáž stroje v hodinařině znamená vyčištění a namazání kroku. Oleje, které hodinářský průmysl používá, nejsou tak dokonalé, aby v hodinkách vydržely věčně. Obecně se uvádí, že olej vydrží v krokovém ústrojí maximálně 2 roky a tudíž mnoho servisů apeluje na zákazníka, aby každé dva roky nechal svoje hodinky částěčně repasovat, čili aby si každé dva roky nechal vyčistit a namazat krokové ústrojí. Obecně platí, že čím méně je oleje v kroku, tím lépe. Kdybychom měli zpoměrovat čištění kroků počtem ku jednomu vyčištění stroje celkově, vychází to po dvou letech na cca. 4 čištění kroku, tzn. čištění stroje 1x za 8 let. Každý stroj má však trošku jiné soukolí a jiné tlaky do soukolí z perovníku, takže třeba Ety 2824 nabo 2892 již vyžadují celkovou opravu po cca. 8 letech, zato Valjoux 7750 může chodit dobře s občasnou repasáží kroku i 12 let (do celkového vyčištění a namazání). Pokud se krok namaže již z výroby méně než více a za cca. 2 - 3 roky již pomalu vysychá, hodinky stále chodí, akorát že ztrácí amplitudu setrvačky a to až třeba z ideálních 330 stupňů na 220 stupňů, ale chodí. Ale pozdí. U švýcarskýcho kroku je známo to, že nejlépe chodí, když je čerstvě vyčištěný a namazaný. První dva roky. Potom může šlapat dál, ale oleje jsou již starší a částěčně vyschlé a krok už má zvýšené tření, tudíž se v ně ztrácí energie ze soukolí a tudíž má setrvačka menší výkyv, tedy menší amplitidu. To má za následek poždění hodinek. Když je oleje v kroku moc, stane se za čas z oleje jakási kaše, která brzdí krok více než když olej vyschne a krok jede takzvaně nasucho. Proto je lepší krokový mechanismus mazat spíše méně a hodinky zaregulovat ve chvíli čerstvých olejů trošičku do plusu (např. + 6 vteřin denně), protože z těchto 6 vteřin jsou za dva roky cca. 4 vteřiny, za čtyři roky cca. 2 vteřiny, za šest let cca. 0 a za osm let jdou již -2 vteřiny a tudíž je potřeba hodinky buď vyčistit celé, nebo alespoň ještě repasnout krok na dva tři roky a potom stejně v součtu po cca. 10 letech už je dobré vyčistit a namazat stroj celý. Proto dává Breitling záruku na hodinky 5 let, ale zákazník musí každé dva roky přijít do servisu a tam mu zadarmo udělají repasáž kroku. Takto to udělá v pětileté záruce dvakrát a hodinky stále chodí opravdu přesně. Po pěti letech příjde první celkový servis a nebo může být klidně ještě jedna repasáž, pokud bude chtít zákazník mít na ruce stále přesný čas a potom už celové vyčištění stroje. V tomto ohledu je daleko značka Omega, která používá Co-axiál, jelikož v tomto Co-axiálním kroku je méně tření než v klasickém švýcarském kroku a Co-axiální krok dokáže naprosto bez ztráty tření chodit i nenamazaný. Proto se k Co-axiálnímu kroku uvádí, že chodí přesně i po delším čase nošení hodinek bez pravidelné údržby. Existují dnes i materiály na bázi komaxitu nebo silikonu, které se mažou zcela minimálně a díky tomu si krok podrží dlouhý čas perfektní přenos energie k setrvačce a hodinky chodí o to délé přesně k prvnímu repasu kroku nebo k celkové opravě, čili celkové rozebrání, vyčištění a namazání stroje.
 Částečná repasáž stroje, čili vyčištění a namazání krokového kola, kotvy a setrvačky + regulace chodu a přetěsnění chronografů stojí od 2.800,- kč do 5.200,- kč. Pokud chce zákazník ještě k tomu inovaci pouzdra a náramku tak, aby hodinky vypadaly jako nové, je potřeba si přičíst ještě cca. 1.500,- - 2.000,- kč, dle náramku. Částečná repasáž tedy potom může vyjít na cenu od 4.300,- - 7.200,- kč. Celková oprava stroje pak stojí cca. 5.000,- kč a + přetěsnění 1.800 + práce za přetěsnění cca. 1.400,- kč,- kč a + inovace pouzdra a náramku cca. 1.800,- = 10.000,- kč.
Celková oprava hodinek tedy obsahuje:
1. Kompletní rozebrání stroje, oddělení jednostlivých dílů, sundání ručiček a číselníku. Nutno podotknout, že stroje s automatickým nátahem a datumem mají kolem 320ti dílů.
2. Vyčištění všech ložisek a třecích ploch (ložiska soukolí a setrvačky, palet kotvy, vyčištění natahovacího ústrojí, vyčištění ručkového ústrojí + popř. datumového ústrojí, vyčištění ústrojí samonátahu, vyčištění a namazání hnací pružiny - pera)
3. Kontrola všech součástek (obzvlášť součástek a dílů, které nemají kamenové uložení)
4. Namazání všech ložisek a třecích ploch - namazání musí být provedeno přesným množstvím, aby oleje nebylo málo, brzy se nevstřebal a styčné plochy nevykazovaly známky většího tření a nebo moc - potom může olej vytéct z ložisek a styčných ploch mimo určené místo mazání
5. Kompletní montáž stroje
6. U vodotěsných hodinek kontrola a případná výměna těsnění (pod korunkou, pod víčkem, u chronografů pod tlačítky)
7. Regulace přesnosti chodu 

Ložiskové kameny hodinkového stroje s olejovými miskami
 Tvary hodinkových ložiskových kamenů s olejovými miskami hlavního soukolí:
                               a. válcový otvor      b. olivovaný otvor          


  


Vůle v ložisku kola hodinkového strojku
        Vůle čepu v ložiskovém kameni pro menší tření a soudržnost oleje

olejová stopa palety kotvy kroku hodinek

              Olejová stopa na paletě kotvy správně namazaného kroku 
            Kamenové uložení hodinkového strojku s olejovými miskamiOlejové misky rubínů základen hodinek
      Kamenová ložiska jicího soukolí a kroku hodinek bez oleje - nenamazaná
Namazaná ložiska soukolí a kroku hodinek
         Správně namazaná kamenová ložiska jicího soukolí a kroku hodinek

Vyberte si cenové rozpětí Potvrdit toto rozpětí
 
 
Náš obchod a kudy k nám | Kontakty
Hodinky - Hodinářství  zlatnictví  Jihlava
zavřít

Informace e-mailem

Chcete-li dostávat pravidelně informace o novinkách, akcích a slevách na e-shopu hodinky-damske-panske.cz, registrujte se do našeho newsletteru zadáním své e-mailové adresy do políčka níže.